Honungsbedömning

Varje höst träffas boidlarna i föreningen för att få sin honung bedömd enligt Svenska Biodlares Riksförbunds (SBR) reglemente. De som får sin honung godkänd får använda SBR's logga på sina burkar. Den årliga honungsbedömningen i de SBR anslutna föreningarna är vad som borgar för svensk honungs höga kvalitet.

Läs mer på SBR sin webplats

Skriv ut E-post